Photography: Rale Radovic
Stylist: Bojana Ugresic
Hair: Lela Hair